NÜD ÜYE ŞİRKET TAAHHÜTNAMESİ

Nişasta ve ürünleri üreten bir şirket olarak, ürünlerimizin tamamı mısır kullanılarak üretilmektedir.

4 Nisan 2001 tarih ve 4634 Sayılı Şeker Kanunu ve 28/06/2002 tarihli ve 24799 sayılı Hammadde ve Şeker Fiyatları yönetmeliğinin 4 no’lu maddesi gereğince, şirketimiz A kotası şeker üretimi için gereken hammadde ihtiyacını tamamen iç piyasadan temin etmektedir.

Hammaddesi tarım ürünü olan bir şirket olarak, 26 Mart 2010 tarih ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve 13 Ağustos 2010 tarihli 27671 no’lu Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine dair yönetmeliğin gerekliliklerini karşıladığını aşağıdaki kontrolleri yaparak beyan ederiz.

Yukarıda belirtilen mevzuata uyum sağlamak amacıyla, mısır alım prosedürleri gözden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.

Şirketimiz mısır alımında izlenebilirliği sağlamak amacıyla, tüm tedarikçilerinden üretimde kullanılan tohum, menşei, depolama şartları, nakliye şartları konusunda bilgi alır; kayıtların tutulmasını talep eder ve satın aldığı hammaddenin 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin şartlarına uyduğu konusunda taahhüt alır.

Şirketimiz hammadde tedarikçilerinin taahhüdünü teyit etmek amacıyla, sistematik olarak numune toplatır, gerekli testleri yaptırır ve bunları kayıt altına alır.

Tüm bu prosedürler, şirketin belgelendirilmiş kalite sağlama sisteminde tanımlanmıştır.