ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Sunar Mısır Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.’nin enerji verimliliğini, enerji tüketimini ve enerji kullanımını hedeflerle sürekli iyileştirme amacı ile kurmuş olduğu Enerji Yönetim Sistemi, tüm süreçlerin enerji performansı artırımı ve verimliliği üzerine kuruludur ve tüm çalışanları kapsamaktadır.           

Sunar Mısır enerji tüketimi, enerji maliyetlerini ve toplam sera gazı salınımlarını azaltmak ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası içindedir. Bu kapsamda belirtilen hedeflere uyulması için;

  • Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı,
  • Enerji Yönetim Sistemi’nin amaçlanan çıktılarına ulaşmak ve tüm enerji performans göstergeleri kapsar biçimde enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlayacağımızı,
  • Enerji Yönetim Sistem’i kapsamında yürütülecek tüm çalışmalarla ilgili ve enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uyacağımızı,
  • Enerji performansımızın ve Enerji Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesi amacıyla yapılması gereken tüm faaliyetleri gerçekleştireceğimizi,
  • Enerji tüketen ve enerji performansını etkileyen ürün ve hizmetlerin satın alma süreçlerinde enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini ve tasarım faaliyetlerimizi destekleyeceğimizi,
  • Enerji verimliliği, enerji tüketimi ve enerji kullanımı konularında sürekli olarak verilecek eğitimlerle çalışanlarımızın bilinç ve yetkinlik düzeylerini arttıracağımızı,

      Taahhüt Ederiz.