Sunar Mısır olarak birinci önceliğimiz gıda güvenliği ve insan sağlığı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Gıda güvenliğinin bir söylemi olan ‘Tarladan softaya gıda güvenliği’ ilkesini benimseyerek bu doğrultuda sistem uygulamaları, kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında bilinçli hareket ederek tarladaki üründen önce tohumun kaynağına kadar, bir başka deyişle hammaddelerin gıda zincirine girmeden ve işlenmesinden önce kontrollerini yaptırmaktayız.

Sunar Mısır ülkemizde GDO ile ilgili yasal bir süreç başlamadan önce de GDO’lu hammaddelerin kullanımını engellemek için önlemler almış ve uygulamıştır. Uluslararası düzeyde faaliyet gösteren birçok müşterimiz özellikle gıda güvenliği ve insan sağlığını ön planda tuttuğu için, gerçekleştirdikleri denetimlerden başarı ile geçilmiştir.

Hammaddemiz olan mısır, bilindiği üzere özellikle Çukurova bölgesinden tedarik edilmektedir. Ülkemizde de GDO’lu tohumların ekimi yasaktır. Mısır alımı öncesi, hammadde onaylı tedarikçi listemizde yer alan tedarikçilerden mısırların menşei (yerli/ithal) ve tohum bilgilerini belirten (marka, tip ve tescil numarası) gibi bilgiler Mısır Tedarikçileri Değerlendirme ve Bilgi Formu ile talep edilir. Numuneler Hammadde Satınalma Uzmanları tarafından alınır ve Kalite Yönetim tarafından GDO analizi için akredite laboratuvarlara gönderilir. GDO analiz sonuçlarına göre Hammadde Alım Bölge Listesinde belirtilen bölgelerden ürünlerin alımına karar verilmektedir.

Sunar Mısır, nakliye ve depolama esnasında oluşabilecek bulaşıları önlediğini ve ürünün tohumdan itibaren izlenebilirliğini sağladığını GDO’suz üretim sertifikasını alarak ortaya koymuştur. Bunlara ek olarak, mısır temsili numunelerinin akredite laboratuarlarda GDO analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

Aslında bu uygulamalar, gıda güvenliği uygulamamızın değişmez bir parçasıdır; analiz ve denetim sonuçları müşterilerimizle paylaşılmakta ve ihtiyaç duyulduğunda kendilerine ulaştırılmaktadır. Kısacası ürünlerimiz GDO içermemekte ve gen teknolojisi ile modifiye edilmiş organizmalar ihtiva etmemektedirler. Bunlara ilaveten, üretim sırasında hiç bir GDO veya GDO türevi kullanılmamaktadır.

Biz insanımıza önem veriyoruz. Yatırımlarımızı ve ileriye yönelik hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. GDO konusunda bilinçli olarak hareket etmeye ve bu yönde müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya devam edeceğiz.