“Çevre ve İnsan Sağlığını korumak” temel prensibimizdir.

Bu temel prensiple; Mısır Nişastası, Glukoz Şurubu, Glukoz-Fruktoz Şurubu, Poliol (Sorbitol, Maltitol), Dekstrin, Modifiye Nişasta, Mısır Özü, Gluten, Kepek üretimi, pazarlaması ve satışı; tesislerimizde iç ve dış ilgili tarafların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için; talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı ve uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlara ve taahhüt ettiği şartlara uymak amaçlanmıştır.

  • İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere taşınması için çalışacağız.
  • Enerji ve Doğal Kaynaklarımızı verimli kullanacağız
  • Yüksek Teknoloji sistemleri ile çalışanlarımızın, paydaşlarımızın çevre ve iş sağlığı ve güvenliği riski maruziyetini azaltacağız.
  • Entegre Yönetim sistemi hedeflerine yönelik performanslarımızı ölçerek sürekli gelişimi sağlayacağız.
  • Acil durumlar için riskleri belirleyerek, azaltılması yönünde çalışmalar yapacağız
  • Sürdürülebilirlik çalışmaları yapacağız
  • Yeni ürün ve yatırım projelerinde uygulama safhasından önce çevresel etki ve iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesi yapacağız.
  • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyeceğiz.
  • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümlerini sağlayacağız.

CEO/Genel Müdür