“Çevre ve İnsan Sağlığını korumak” temel prensibimizdir. 

Bu temel prensiple; Mısır Nişastası, Glukoz Şurubu, Glukoz-Fruktoz Şurubu, Poliol (Sorbitol, Maltitol), Dekstrin, Modifiye Nişasta, Mısır Özü, Gluten, Kepek üretimi, pazarlaması ve satışı; tesislerimizde iç ve dış ilgili tarafların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için; talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılamayı ve uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlara ve taahhüt ettiği şartlara uymak amaçlanmıştır.

 • İklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere taşınması için çalışacağız.
 • Enerji ve Doğal Kaynaklarımızı verimli kullanacağız
 • Yüksek Teknoloji sistemleri ile çalışanlarımızın, paydaşlarımızın çevre ve iş sağlığı ve güvenliği riski maruziyetini azaltacağız.
 • Entegre Yönetim sistemi hedeflerine yönelik performanslarımızı ölçerek sürekli gelişimi sağlayacağız.
 • Acil durumlar için riskleri belirleyerek, azaltılması yönünde çalışmalar yapacağız
 • Tüm faaliyetlerimizi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu olarak gerçekleştireceğiz.
 • Yeni ürün ve yatırım projelerinde uygulama safhasından önce çevresel etki ve iş sağlığı ve güvenliği değerlendirmesi yapacağız.
 • Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla etkinlikler düzenleyeceğiz.
 • Atık oluşumunu kaynağında azaltarak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümlerini sağlayacağız.
 • Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nde ( Convention on Biological Diversity- CBD) belirtilen hedeflere bağlı olup: Türlerin ve habitatların çeşitliliğini ve bunların işlevsel yeteneklerini koruyarak, biyoçeşitlilikten kaynaklanan faydaların ve sağlanan ekosistem hizmetlerinin adil ve hakkaniyetli paylaşımını teşvik edeceğiz.
 • Tesis kurulum aşamasında ve üretim sürecinde yasal mevzuatlar izin verse dahi orman arazileri yok edilmeyecek, Yüksek Koruma Değerine (HVC) ve Yüksek Karbon Stokuna (HCS) sahip ormanlara zarar vermekten kaçınmak için özen gösterileceğiz.                                                                                                                                                                               

  Genel Müdür