SUNAR AR-GE Merkezi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Sunar AR-GE Merkezi belge takdimi, 67’nci Hükümet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından yapılmıştır.

SUNAR, 5 Yıllık Büyüme Stratejilerinin Temeline “AR-GE” Faaliyetlerini Yerleştirmiştir.

Sunar, AR-GE faaliyetleri ile katma değerli ürünlere yönelerek ulusal ve uluslarası pazarlarda daha rekabetçi bir pozisyona ulaşmış olup, ülkemizde ekonomi listelerindeki sıralamalarda her yıl daha üst sıralara yerleşmekte, ihracat miktarını artırarak, döviz girdisi sağlamaktadır.

Geliştirilen yeni ürünler ve formülasyonlar ile nişasta bazlı ürünlerin hitap ettiği farklı sektörlere hizmet edilmeye başlanmıştır. Örneğin, kozmetik, kimya, kişisel bakım, ilaç, yapı gibi sektörler AR-GE faaliyetleri neticesinde Sunar’a yeni pazarların kapısını açmıştır.

Mayıs 2018’de kurulan Sunar Mısır AR-GE Merkezi’nde lisans ve yüksek lisans mezunu kimya ve gıda mühendisleri ile temel bilimlerden mezun araştırmacılar istihdam edilmekte olup, sahip olunan araştırmacı alt yapısı güçlü laboratuvar ve teknik alt yapı ile desteklenmektedir.   Sunar Mısır AR-GE Merkezi tüm grup şirketlerinin bugün ve gelecekte pazar payını, kârlılığını ve marka algısını yükseltmek hedefiyle faaliyetlerine Adana yerleşkesinde devam etmektedir.

AR-GE faaliyetlerinin şirket dışı partnerler ile oluşturulan işbirlikleri sayesinde somut çıktılara dönüşebilme ihtimalinin yüksek olduğu bilinci ile, araştırmacılarımız yurt içi ve dışından çeşitli üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma enstitüleri ile ortak projeler geliştirmektedir.

AR-GE Merkezinde temel bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanısıra ‘değer katan yenilik’ yani inovasyon üretmekteyiz. Bu doğrultuda tamamlanan ve devam etmekte olan TÜBİTAK teşvikli birçok projemiz bulunmaktadır.

SUNAR AR-GE Stratejisi: Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek birebir amaca yönelik ürünler üretmek, dahası Türkiye’de olmayan, öncü ve katma değerli yeni ürünler üreterek, ithalat kaynaklı cari açığın yerli üretimle kapatılmasını desteklemektir.

Tarım ve gıdanın öncü kuruluşu Sunar, AR-GE çalışmaları sonucunda düşük kalorili doğal tatlandırıcılar olan Sorbitol  ve Maltitol’ü üretmektedir. 

Bir poliol olan Sorbitol ve Maltitol üretimlerinde dışa bağımlılığı (ithalatı) azaltmak temel hedeftir. Üreticilerin maliyetini düşüren, yüksek teknolojili ithal ürünlerin üretimini uluslararası kalite standardına uygun şekilde yerli üretim ile gerçekleştiren Sunar, cari açığı kapatmaya yönelik AR-GE çalışmaları ile 2023 hedeflerine hizmet etmektedir. Gıda ve tarım alanındaki faaliyetleri ile bilinen Sunar, son yıllarda bu alanlar dışındaki endüstrilere de hizmet vermek amacıyla da ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmektedir.