Gıda güvenliği Sunar Mısır firmasının üretim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Faaliyet alanımızın her bölümü için sürekli kalite ve güvenli gıda üretimi söz konusudur. Her bölüm, şirket içinde tamamen görünür ve anlaşılır bir şekilde var olan kalite, gıda güvenliği ve sürekli gelişim felsefesinde çalışmaktadır.

Müşteri ve tedarikçilerimizle olan iş ilişkilerimizi geliştirmek de hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konudur.

Bütün bu çalışmalarımızın taahhüdü Yönetim Sistemleri Politikası’nda özetlenmiştir.

Sunar Mısır Ent. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Sistemleri Politikası:

“Müşteri velinimetimizdir” ilkesi temel prensibimizdir.

Bu temel prensiple doğal nişasta ve modifiye nişastalar, nişasta bazlı şeker ve poliol üretim tesislerimizde nitelikli, fonksiyonel ve yüksek teknoloji kullanarak üretilen ürünlerimizde;

  • Yasal ve düzenleyici şartları,
  • Ürün güvenilirliğini,
  • Yüksek Kaliteyi,
  • İş Sağlığı ve güvenliğini,
  • En ekonomik üretim yöntemlerini ön planda tutar,
  • “Müşteri Memnuniyetini” sağlarız.

Ölçülebilir hedeflerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz yönetim sistemlerimizi en etkin yöntemlerle ve gerekli her türlü eğitimi alan çalışanlarımızın katkıları ile sürekli iyileştiririz.