Türkiye’nin tarıma dayalı sanayi ve gıda sektöründe yükselen değeri Sunar Grup, yaklaşık yarım asırlık tecrübesi, 850’den fazla çalışanı ve geniş ürün gamı ile Türkiye başta olmak üzere 5 kıtada 100'den fazla ülkeye kendi markasıyla servis vermektedir. Sunar Grup, sahip olduğu yüksek kapasitesi ve geniş bilgi birikimi & tecrübesi sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük tarıma dayalı sanayi gruplarından biri olmayı hedeflemektedir.

Sunar Grup’un temeli 1970'lerin ilk yarısında kurucusu Nuri ÇOMU'nun çırçır ve çeltik alanında yaptığı akılcı ve cesur yatırımlarla atılmıştır. 1974 yılında kurulan Çırçır ve Çeltik fabrikası, Çukurova’da pamuk tarımında karşılaşılan problemler nedeniyle günümüze ulaşamasa da 1976 yılında Osmaniye'de un fabrikası olarak kurulan Sunar Özlem, 1997 yılında Sunar Özlem bünyesine eklenen Sunar Yem, 1985 yılında Adana'da kurulan Sunar Mısır, 2006 yılında kurulan NÇS ve Elita Gıda ve 2010 yılında kurulan Sunar Pazarlama firmaları grup bünyesine katılmıştır.

Sunar Grup tarıma dayalı sanayi alanında 5 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Grup şirketlerinde; Sunar Mısır nişasta ve nişasta bazlı ürünler, Elita Gıda perakende ve ev dışı tüketime yönelik bitkisel sıvı yağlar, Sunar Özlem un ve yem, NÇS taze meyve alanında üretim ve satış yapmaktadır. Sunar Grup şirketlerinin dış ticaret faaliyetleri Sunar Pazarlama çatısı altında sürdürülmektedir.

Tamamen Türk sermayeli bir grup olan Sunar, çok kısa bir zamanda 100'ü aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelerek, bölgesel bir güç olmak amacıyla önemli adımlar atmaktadır. Bu bağlamda kurduğu güçlü teknolojik altyapı, modern üretim sistemleri ve kaliteli ürünleri ile çalışmalarını bir dünya şirketi olma doğrultusunda, “yüksek kalite, istikrar ve hizmet” anlayışıyla gerçekleştirmektedir. Grup şirketlerinden Sunar Mısır, düşük kaloriye sahip tatlandırıcılar olan Sorbitol ve Maltitol’ün Türkiye’deki ilk ve tek üreticisidir. Sunar Mısır aynı zamanda Türkiye’nin mısır nişastası ve glikoz ihracatında çok önemli bir paya sahiptir. Yine Grup şirketlerinden Elita, Türkiye mısır yağı ihracatında öncü pozisyondadır.

Sunar Grup, sahip olduğu 3 ana yetkinlik ile rakiplerine göre ön plana çıkmaktadır. Bu yetkinliklerden ilki; grup dahilindeki işletmelerin birbirini tamamlayıcı karakterde olmasıdır. Bu durum, grup şirketlerinin verimlilik ve rekabet gücünü maksimize etmektedir. Tarladan sofraya tüm üretim aşamalarını bünyesinde barındıran, Türkiye'nin tek entegre mısır yağı tesisine sahip olması, grubun farklılığını ortaya koymaktadır. Sunar, mısır yağını mısırdan üretip ambalajlayarak pazara sunabilen Türkiye'deki tek entegre tesistir. Bir diğer önemli yetkinlik ise Sunar Grup’un Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önemdir. Sürekli olarak müşteri ve pazarın ihtiyaçlarını gözeterek yeni ürünlerin geliştirilmesi, proses optimizasyonları, mevcut ürünlerin standartlarının üst seviyede olması ve korunması bu bakımdan ön plana çıkmaktadır. Sunar Grup, bilgi teknolojilerinin ve yeni üretim teknolojilerinin verimlilik ve kalite üzerinde son derece etkili olduğu bilinci ile sürekli olarak yatırım ve iyileştirme çalışmaları yaparak sahip olduğu üçüncü yetkinliğini de pazarda hissettirmektedir.

Sunar Grup, büyüyen Türkiye’nin büyüyen gücü olmakla gurur duymaktadır.