Sunar Mısır olarak birinci önceliğimiz hep gıda güvenliği ve insan sağlığı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Gıda güvenliğinin bir söylemi olan 'Tarladan softaya gıda güvenliği' ilkesini benimseyerek bu doğrultuda sistem uygulamaları, kontrol ve denetimlerini gerçekleştirmekteyiz. Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında bilinçli hareket ederek tarladaki üründen önce tohumun kaynağına kadar, bir başka deyişle hammaddelerin gıda zincirine girmeden ve işlenmesinden önce kontrollerini yaptırmaktayız.

Sunar Mısır olarak ülkemizde GDO ile ilgili yasal bir süreç başlamadan önce de GDO'lu hammaddelerin kullanımını engellemek adına önlemler aldık ve uyguladık. Birçok uluslararası düzeyde faaliyet gösteren müşterilerimizin özellikle gıda güvenliği ve insan sağlığını ön planda tuttuğu içi gerçekleştirdikleri denetimlerinden başarı ile geçtik.

Hammaddemiz olan mısır, bilindiği üzere Çukurova bölgesinden tedarik edilmektedir. Ülkemizde de GDO'lu tohumların ekimi yasaktır. Mısır alımı öncesi, tohum cinslerini belirtir tohum faturaları çiftçi ve tüccarlarımızdan istenmekte; tohum üretici firmalardan alınan GDO içermeyen tohum listeleri ile karşılaştırılmakta ve bu süreç sonunda GDO içerme riski taşımadığı belirlenmiş ürünlerin alımına karar verilmektedir. Bunlara ek olarak, mısır temsili numunelerinin akredite laboratuarlarda GDO analizleri periyodik olarak yaptırılmaktadır. Tedarik ettiğimiz diğer yağlı tohumlardan olan ayçiçeğinde de GDO kontrollerini yaptırmaktayız.

Aslında bu uygulamalar, gıda güvenliği uygulamamızın değişmez bir parçasıdır; tahlill ve denetim sonuçları müşterilerimizle paylaşılmakta ve ihtiyaç duyulduğunda kendilerine ulaştırılmaktadır. Kısacası ürünlerimiz GDO içermemekte ve gen teknolojisi ile modifiye edilmiş organizmalar ihtiva etmezler. Bunlara ilaveten, üretim sırasında hiç bir GDO veya GDO türevi kullanılmamıştır.

Biz insanımıza önem veriyoruz. Yatırımlarımızı ve ileriye yönelik hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. GDO konusunda bilinçli olarak hareket etmeye ve bu yönde müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya devam edeceğiz.