SUNAR MISIR ENT. SAN. ve TİC. A.Ş.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

Gıda sektöründe endüstriyel ürünlerin üretimi, satışı, ithalatı, ihracatı, tedarik ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren şirketimizde gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri kapsamında bilgi güvenliğini sağlamak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik potansiyel tehlikelerden korunmak amacıyla;

  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat gerekliliklerini yerine getirmeyi,

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin ISO 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde doküman oluşturmayı ve uygulamayı,

  • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklere, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımlar uygulamayı,

  • Sistemin sürekli iyileştirilmesi için yeterli işgücü/finansal kaynağı ayırmayı ve altyapımızı geliştirmeyi

 

SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş yönetimi ve çalışanları olarak kabul ve taahhüt ederiz.

 

Hüseyin Nuri ÇOMU
Yönetim Kurulu Başkanı